Merhaba!
İSTEK 1915 Çanakkale Okullarına
Hoşgeldiniz
Hoşgeldiniz
ÖZEL İSTEK 1915 ÇANAKKALE OKULLARI
mail@canakkaleistek.k12.tr
(0)286 501 1881

KADEMELERİMİZ

Kademelerimiz

Image

Anaokulu

Temelinde “SEVGİ” var! Öğrencilerimizi sportif, sanatsal ve sosyal açıdan destekleyen İSTEK 1915 Çanakkale Anaokulu; öğrencilerimize keyifle öğrenebileceği bir yaşam alanı oluşturmaktadır. İSTEK 1915 Anaokulu’nda öğrencilerimizin; ilgi, sevgi ve güven ihtiyaçlarını karşılayarak, tüm gelişim alanlarında yaşlarının gerektirdiği özellikleri kazandırmak, yaşamları boyunca kullanacakları iletişim, sosyal-duygusal, özyönetim, araştırma-sorgulama, problem çözme, yaratıcılık, işbirliği gibi yaşam becerilerini geliştirmek hedeflenmekte bedensel ve ruhsal olarak sağlıklı, üst öğrenim kademelerine hazır, mutlu, başarılı, iyi insanlar olarak yetişmelerini sağlayacak temeller atılmaktadır. Anaokulunda öğrencilerimizi bir üst kuruma ve hayata hazırlarken; düşünebilen ve düşündüklerini uygulayabilen, her zaman gelişime, öğrenmeye açık, etik kurallara özen gösteren, sağduyulu, sorumluluk sahibi, mutlu, kendinden emin adımlarla ilerleyen Atatürk ilke ve inkılapları doğrultusunda nesiller yetiştirmek temel prensibimizdir. İSTEK 1915 Anaokulları’nda etkin öğrenmeyi temel alan çocuk merkezli, çağdaş eğitim modellerinden Gems (Great Explorations in Math and Science) fen ve matematik programı, Highscope, Montessori (Zarafet ve kibarlık), değerler eğitimi programlarından oluşan özel bir eğitim programı uygulanmaktadır.

Image

Meraklı Çocuklar için İlk Yıllar Programı/ Primary Years Program-PYP!

Milli Eğitimin kazanım göstergeleri sorgulama temelli - öğrenci merkezli yöntem ve teknikler ve disiplinlerüstü bir sorgulama programıyla öğrencilere sunulur. Öğrencilerin bütünsel gelişimlerini hedefleyen programımız ile öğrenmekten zevk alan, kendi dilini ve kültürünü çok iyi bilen, araştıran ve sorgulayan, duyarlı, bilgili, dengeli, açık görüşlü, ilkeli, dönüşümlü düşünebilen dünya vatandaşı bireyler yetiştirmeyi hedefliyoruz. Anaokulumuz; uluslararası bakalorya organizasyonunun “İlk Yıllar Programı” olarak adlandırılan (Primary Years Program- PYP) öğretim programını uygulamak üzere “ilgili okul” statüsündedir.

Image

Crossroads İle Doğal Süreçte Edinilen İngilizce!

Anaokulumuzda, yoğun bir şekilde İngilizce dil eğitimi verilmektedir. 5 ve 5+ sınıflarımızda çift dilli eğitim esasına göre uygulanan Crossroads programında, çocuklarımız aynı kazanımları hem Türkçe hem de İngilizce olarak işlemektedir. Öğrencilerimiz yabancı dili; duyarak, görerek, deneyimleyerek, ifade ederek ve uygulayarak ana dilini öğrenir gibi doğal olarak edinirler. Öğrencilerimizin bu iki dilli programa ek olarak İngilizce dersleri de mevcuttur.

Image

Sosyal ve Duygusal Yönden Güçlü Bireyler İçin İkinci Adım Second Step!

İkinci Adım Programı ile öğrencilerimizin okula hazır bulunuşlukları kuvvetlenirken; sosyal yaşamda başarılarının arttırılması, problem yaratan davranışlarının azaltılması, sosyal - duygusal yeterlilikleri ve öz düzenleme becerilerinin desteklenmesi, öğrenme, empati, duygu yönetimi, problem çözme becerilerinin kazandırılması hedeflenir.

35 Yıllık Tecrübe

Eserinin üzerinde imzası olmayan yegâne sanatkâr öğretmendir.

Atatürk

0 Alanında Uzman Öğretmen
0 Başarılı Çocuk
0 Mutlu Ebeveyn
0 Ödül