mail@canakkaleistek.k12.tr
(0)286 501 1881

PROJELERİMİZ

Projelerimiz
ÖZEL İSTEK 1915 ÇANAKKALE OKULLARI PROJELERİ

23.Felsefe Olimpiyatları


Türkiye Felsefe Olimpiyatı (TFO),  Türkiye Felsefe Kurumu Çocuklar İçin Felsefe (TFK-ÇİF) birimi tarafından her yıl lise öğrencileri arasında düzenlenen felsefi deneme yazma yarışmasıdır. Bu yarışma, Uluslararası Felsefe Olimpiyatları’nın (IPO) ulusal aşamasıdır. Türkiye’yi her yıl IPO’da temsil edecek öğrenciler TFO’da ilk on dereceyi alan öğrenciler arasından yabancı dil sınavı yapılarak seçilmektedir.


IPO, 1993 de Sofya Üniversitesi’nin girişimiyle Bulgaristan’dan Ivan Kolev, Türkiye’den Nuran Direk, Romanya’dan Florina Otet, Polonya’dan Wladyslaw Krajewski ve Almanya’dan Gerd Gerhardt gibi kurucu üyelerin çabalarıyla kurulmuştur. TFK Başkanı, İoanna Kuçuradi’nin çabalarıyla Dünya Felsefe Federasyonu himayesinde, UNESCO tarafından desteklenen bir organizasyondur. En önemli amacı, lise öğrencileri düzeyinde özgür ve çağdaş eğitimin vazgeçilmez temeli olan felsefeye sevgi ve ilginin artmasını sağlamaktır. UNESCO, felsefe eğitimini demokrasi eğitiminin vazgeçilmez bir parçası olarak görmekte ve orta öğretim düzeyinde demokratik kültürün oluşmasına katkısı dolayısıyla IPO’yu desteklemektedir. Türkiye, 1993 başından beri her yıl IPO’ya katılmaktadır.  1996 da İstanbul’da ve 2007 de Antalya’da olmak üzere iki kez IPO’ya ev sahipliği yapmıştır.


TFO, 1997 yılından beri her sene MEB izniyle düzenlenmektedir. Kasım sonunda veya aralık başında bir pazar günü ilan edilen merkezlerde aynı gün ve saatte uygulanmaktadır. Duyurular MEB tarafından bütün ortaöğretim kurumlarına yapılmaktadır. TFO’ya  (sınav merkezi olan ve bir önceki yıl ilk iki dereceye giren liseler dışında) her lise bir öğrenciyle katılabilmektedir. Her okul adayı felsefe öğretmenince belirlenmektedir. Sınavda öğrencilere filozoflardan seçilmiş üç alıntı verilmekte ve öğrencilerden seçtikleri bir alıntının konusu olan probleme ilişkin felsefî bir deneme yazması istenmektedir.   Öğrencinin alıntının alındığı filozofun felsefesi hakkındaki bilgisi değil,  tutarlı bir şekilde alıntıyı yorumlaması beklenmektedir. Yazılar ilkönce bölgesel jüriler tarafından incelenmekte ve 100 puan üzerinden değerlendirilmektedir.


Jüri, yazıları şu açılardan sorgular:

 Deneme, seçilen konuya uygun mu?
 Alıntıda ileri sürülen problem doğru anlaşılmış mı?
 Denemenin savunduğu bir tez var mı?
 Denemenin tezi kanıt ve örneklerle destekleniyor mu?
 Felsefe kavramları doğru kullanılıyor mu?
 Felsefi referansları yerinde ve doğru mu?
 Denemesinde karşıt tezleri dikkate alıyor ve onları eleştirebiliyor mu?
 Giriş bölümünde savunacağı tezi ya da izleyeceği yolu belirtiyor mu?
 Sonuç bölümünde deneme boyunca ileri sürdüğü savların bağlantılarını gösteren bir özet veriyor mu?
 Yeni ve yaratıcı sorular, görüşler ortaya koyuyor mu?
 Yazının başlığı denemenin yapısına uygun mu?


Deneme Değerlendirme Ölçütleri
1. Referans (30 puan):  Verilen alıntının konusunu ve yanıtladığı soruyu ve savunduğu tezi anlama boyutu,   alıntının yorumlanmasına ilişkin verilen felsefî/ edebî/ bilimse/ sanatsal bilgi ve referansların uygunluğu.
2. Temellendirme, tutarlılık (30 puan):  Tezini mantıksal olarak temellendirme ve kanıtlama gücü.
3. Özgünlük (30 puan): Görüşünü özgün bir biçimde ortaya koyma becerisi, yazının çekiciliği ve yaratıcılığı, yazının organize ediliş biçimi.
4. Felsefe dilini kullanma (10 puan): Felsefe kavramlarını yerinde ve doğru kullanma becerisi;
Değerlendirme ölçütleri olarak belirlenmiştir.


Değerlendirme Süreci İlk elemeler bölgesel jüriler tarafından yapılır.  Her kâğıt üç jüri üyesi tarafından okunur ve değerlendirilir. Bu elemede ortalama 60 puanın üzerinde not alan yazılar ikinci elemeye kalır. Ortalaması 60 puan üzerinden olan öğrencilerin yazıları ikinci inceleme yapılması için Türkiye Jürisi’ne gönderilir. Türkiye jürisinde bölgelerden gelen ilk elemeyi geçmiş öğrenci yazıları yeniden üç jüri üyesi tarafından okunur. Birinci inceleme puanları dikkate alınmaz. İkinci incelemede 60 puan üstü derecelendirilir. İlk beş dereceye giren öğrencilerin yazıları TFK başkanı ve üyelerinden oluşan bir jüri tarafından okunur ve TFO altın, gümüş ve bronz madalya alan öğrenciler belirlenir ve ödüllendirilir.  İlk on dereceye giren öğrenciler TFK Yayınları’yla ödüllendirilirler. Ayrıca IPO da ülkemizi temsil edecek öğrencileri belirleyecek yabancı dilde deneme yazma sınavına girmeye hak kazanırlar. Yabancı dilde deneme yazma sınavında ilk iki dereceye giren öğrenciler o yıl ülkemizi yurtdışında temsil ederler. Amacımız doğru düşünen, düşündüklerinin hesabını verebilen ve bu hesabı verirken felsefi bilginin kaynaklarından yararlanmasını bilen gençlerin önünü açmak, onların kendilerini ve dünyayı tanımalarını; ülke ve dünya problemlerini görmelerini ve bu problemler üzerinde özgün düşünceler üretebilmelerini mümkün kılacak tutarlı düşünme alışkanlığı kazandırmaktır.35 Yıllık Tecrübe

"Eserinin üzerinde imzası olmayan yegâne sanatkâr öğretmendir."

Atatürk

0 Alanında Uzman Öğretmen
0 Başarılı Çocuk
0 Mutlu Ebeveyn
0 Ödül