Sizin için sürekli buradayız

Okulumuz Hakkında

1915 İSTEK Çanakkale Okulları

İSTEK Okulları Tarihçesi

İSTEK 1915 ÇANAKKALE OKULLARI

2018-2019 Eğitim -Öğretim yılında faaliyetlerine başlayan 1915 Çanakkale Okulları; 2019-2020 Eğitim-Öğretim yılı itibariyle İSTEK Okulları ailesine katılmıştır. İSTEK 1915 Çanakkale Okulları, şehrin merkezinde yaklaşık 25.000 m2’lik bir alan üstünde kuruludur. Anaokulu, İlkokul, Ortaokul, Fen ve Anadolu Lisesi olarak faaliyet göstermektedir. Çok amaçlı konferans salonu, zengin cafe kütüphanesi, teknolojik donanımlı derslikleri, kapalı yüzme havuzu, müzik ve görsel sanatlar atölyeleri, fen bilimleri ve bilişim teknolojileri laboratuvarları, ekoloji dersliği, çeşitli faaliyetler için kullanılan taş ev ve açık derslik, yemek salonu, kapalı spor kompleksi, açık spor alanları, tenis kortu, at binicilik ve okçuluk alanı, futbol sahası, basketbol ve voleybol sahası, oyun alanları ve hayvanat bahçesi ile öğrencilerimizin akademik ve sosyal gelişimlerine olanak sağlayacak her türlü fiziksel imkana sahiptir.

8 Kampüste IB PYP

İSTEK Anaokullarında ve İlkokullarında IB PYP Programı, Milli Eğitim Bakanlığı'nın müfredatına başarıyla entegre edilerek uygulanır. IB PYP, öğrencilerin gelişimine katkıları nedeniyle Dünya'daki prestijli okullar tarafından tercih edilmektedir. İSTEK Okulları 4 IB Dünya Okulu ve 4 aday okulu ile Türkiye'de en fazla kampüsüyle IB PYP uygulayan eğitim kurumudur.

İkinci Adım Programı SECOND STEP

İSTEK Anaokulları ve İlkokullarında Sosyal ve duygusal beceriler “İkinci Adım Programı" ile desteklenir. Okul ortamında sosyal duygusal gelişimi destekleyen İkinci Adım programı, okul öncesi dönemden ilkokul 4. sınıf düzeyine kadar ayrı programlarla her yaş öğrenciye ulaşmayı amaçlar. İkinci Adım programı empati kurabilme, duyguları yönetme, problem çözme, işbirliği yapabilme gibi sosyal becerileri geliştirirken, program sayesinde akademik başarının arttığı, okul iklimi ve öğrenci davranışlarının olumluya doğru geliştiği gözlemlenmiştir.

Özgün Yabancı Dil Programı CROSSROADS

İSTEK Okulları, öğrencilerin İngilizce'yi sadece ders olarak değil, günlük hayatın içinde görmeleri ve sürekli kullanarak geliştirmeleri için bir uygulama başlatmıştır. Crossroads Programı anaokulu 5 ve 6 yaş grupları ile ilkokul 1. sınıflarına uygulanır. Öğrenciler haftada 24 saat yabancı ve Türk İngilizce öğretmenleri ile birlikte olarak okul yaşamının her anında yemekte, bahçede, oyunda, tüm etkinliklerinde ve öğrenme esnasında İngilizce'yi öğrenir. Öğrencilerin, günün doğal akışı boyunca İngilizce öğretmenleriyle de birlikte olabilmeleri ve her ortamda İngilizce konuşabilmeleri için ders programları eşzamanlı olarak iki dilde yürütülür. Böylece öğrenciler İngilizce'yi diğer disiplinler gibi öğrenilecek bir ders değil, edinilmesi gereken çok önemli bir iletişim aracı olarak içselleştirir.

Teknoloji, Robotik ve Kodlama Eğitimi

İSTEK Okulları, anaokulundan başlayarak tüm kademelerinde MEB ve IB PYP programlarına entegre biçimde oluşturulmuş Robotik ve Kodlama Öğretim Programı uygular. İSTEK Okulları öğretmenleri tarafından geliştirilen bu öğretim programı, temelde öğrencilerin problem çözme, yaratıcı ve eleştirel düşünme gibi üst düzey becerilerinin gelişimine odaklanırken, aynı zamanda işbirliği yapma, bir gruba ait olma, sorumluluk alma, başkalarının kararlarına saygı gösterme gibi sosyal becerilerini de destekler. Öğrencinin problemi tanımlama, farklı yollarla veri toplama, veriyi kayıt ve analiz etme gibi araştırma becerileri de gelişir. Öğrenciler her yıl çeşitli yarışma ve etkinliklere katılarak projelerini sunar.

Etüt ve Ek Çalışmalar

İSTEK Okullarında ders dışında hazırlanan etüt programları ve ek çalışmalar ile dersi kaçıran, anlamayan, eksik ya da yanlış öğrenen öğrenci kalmıyor. Hafta içi ve haftasonu sabit etüt sistemi ve öğretmen nöbet sistemi ile öğrencilerimiz öğretmenlerinden desteğe ihtiyaçları olan her konuda etüt alabilirler. Ayrıca hafta sonlarında; 3. ve 4. sınıflar için ek çalışmalar, 8. sınıflar için ek MEB Liseye Geçiş Sınavı çalışmaları, 5. sınıflar için yoğun İngilizce programımızı destekleyen çalışmalar, 11. ve 12. sınıflar için TYT (Temel Yeterlilik Testi) ve AYT (Alan Yeterlilik Testi) sınavlarına yönelik çalışmalar, 8, 11 ve 12. sınıflar için sessiz soru çözümü etütleri yapılır. Buna ek olarak Ortaokul kademesinde LGS Hazırlık süreci 7.sınıfın 2.dönemi itibariyle başlamaktadır. Programa entegre bir şekilde 8.sınıf konuları cumartesi günü yapılan sabit etüt sistemi ile LGS hazırlık sürecinin ilk adımını oluşturur. Akademik programlarımızın içine entegre ettiğimiz çalışmaların yanı sıra tüm sınavlar için ek dersler yapılır. Konusunda uzman öğretmenlerle soru çözümleri ve denemeler gerçekleştirilir.

Uluslararası Program, Proje ve İşbirlikleri

İSTEK Okullarında uygulanan uluslararası projelerden en önemlileri, 3-12 yaş aralığındaki çocuklar için uluslararası bilince sahip bireyler yetiştirmeyi hedefleyen Uluslararası Bakalorya İlk Yıllar Programı (IB PYP); dünyadaki üniversitelerin genelinde bir yeterlilik olarak tanımlanan Uluslararası Bakalorya Diploma Programı; dünya insanı yetiştirmek üzere geniş bir katılım ve çeşitlilik sağlanarak sürdürülen ESN Öğrenci Değişim Programı; Birleşmiş Milletler'in bir simülasyonu olan konferansların yer aldığı MUN (Model Birleşmiş Milletler); 100'den fazla ülkede milyonlarca gencin dahil olduğu, kişisel gelişim odaklı Edinburgh Uluslararası Gençlik Ödülü Programıdır.

Teknoloji, Robotik ve Kodlama Eğitimi

İSTEK Okulları, anaokulundan başlayarak tüm kademelerinde MEB ve IB PYP programlarına entegre biçimde oluşturulmuş Robotik ve Kodlama Öğretim Programı uygular. İSTEK Okulları öğretmenleri tarafından geliştirilen bu öğretim programı, temelde öğrencilerin problem çözme, yaratıcı ve eleştirel düşünme gibi üst düzey becerilerinin gelişimine odaklanırken, aynı zamanda işbirliği yapma, bir gruba ait olma, sorumluluk alma, başkalarının kararlarına saygı gösterme gibi sosyal becerilerini de destekler. Öğrencinin problemi tanımlama, farklı yollarla veri toplama, veriyi kayıt ve analiz etme gibi araştırma becerileri de gelişir. Öğrenciler her yıl çeşitli yarışma ve etkinliklere katılarak projelerini sunar.

ANAOKULU

Temelinde “SEVGİ” var! Öğrencilerimizi sportif, sanatsal ve sosyal açıdan destekleyen İSTEK 1915 Çanakkale Anaokulu; öğrencilerimize keyifle öğrenebileceği bir yaşam alanı oluşturmaktadır. İSTEK 1915 Anaokulu’nda öğrencilerimizin; ilgi, sevgi ve güven ihtiyaçlarını karşılayarak, tüm gelişim alanlarında yaşlarının gerektirdiği özellikleri kazandırmak, yaşamları boyunca kullanacakları iletişim, sosyal-duygusal, özyönetim, araştırma-sorgulama, problem çözme, yaratıcılık, işbirliği gibi yaşam becerilerini geliştirmek hedeflenmekte bedensel ve ruhsal olarak sağlıklı, üst öğrenim kademelerine hazır, mutlu, başarılı, iyi insanlar olarak yetişmelerini sağlayacak temeller atılmaktadır. Anaokulunda öğrencilerimizi bir üst kuruma ve hayata hazırlarken; düşünebilen ve düşündüklerini uygulayabilen, her zaman gelişime, öğrenmeye açık, etik kurallara özen gösteren, sağduyulu, sorumluluk sahibi, mutlu, kendinden emin adımlarla ilerleyen Atatürk ilke ve inkılapları doğrultusunda nesiller yetiştirmek temel prensibimizdir.

İSTEK 1915 Anaokulları’nda etkin öğrenmeyi temel alan çocuk merkezli, çağdaş eğitim modellerinden Gems (Great Explorations in Math and Science) fen ve matematik programı, Highscope, Montessori (Zarafet ve kibarlık), değerler eğitimi programlarından oluşan özel bir eğitim programı uygulanmaktadır.

MERAKLI ÇOCUKLAR İÇİN İLK YILLAR PROGRAMI/ PRIMARY YEARS PROGRAM-PYP!

Milli Eğitimin kazanım göstergeleri sorgulama temelli - öğrenci merkezli yöntem ve teknikler ve disiplinlerüstü bir sorgulama programıyla öğrencilere sunulur. Öğrencilerin bütünsel gelişimlerini hedefleyen programımız ile öğrenmekten zevk alan, kendi dilini ve kültürünü çok iyi bilen, araştıran ve sorgulayan, duyarlı, bilgili, dengeli, açık görüşlü, ilkeli, dönüşümlü düşünebilen dünya vatandaşı bireyler yetiştirmeyi hedefliyoruz. Anaokulumuz; uluslararası bakalorya organizasyonunun “İlk Yıllar Programı” olarak adlandırılan (Primary Years Program- PYP) öğretim programını uygulamak üzere “ilgili okul” statüsündedir.

CROSSROADS İLE DOĞAL SÜREÇTE EDİNİLEN İNGİLİZCE!

Anaokulumuzda, yoğun bir şekilde İngilizce dil eğitimi verilmektedir. 5 ve 5+ sınıflarımızda çift dilli eğitim esasına göre uygulanan Crossroads programında, çocuklarımız aynı kazanımları hem Türkçe hem de İngilizce olarak işlemektedir. Öğrencilerimiz yabancı dili; duyarak, görerek, deneyimleyerek, ifade ederek ve uygulayarak ana dilini öğrenir gibi doğal olarak edinirler. Öğrencilerimizin bu iki dilli programa ek olarak İngilizce dersleri de mevcuttur.

SOSYAL VE DUYGUSAL YÖNDEN GÜÇLÜ BİREYLER İÇİN İKİNCİ ADIM SECOND STEP!

İkinci Adım Programı ile öğrencilerimizin okula hazır bulunuşlukları kuvvetlenirken; sosyal yaşamda başarılarının arttırılması, problem yaratan davranışlarının azaltılması, sosyal - duygusal yeterlilikleri ve öz düzenleme becerilerinin desteklenmesi, öğrenme, empati, duygu yönetimi, problem çözme becerilerinin kazandırılması hedeflenir.

HER ÖĞRENCİ ÖZELDİR!

Her öğrenci özeldir ilkesinden yola çıkarak; İSTEK 1915 Çanakkale Anaokulu’nda psikolojik danışmanlık ve rehberlik servisi önleyici rehberlik programları, akran danışmanlığı, temalı veli çay sohbetleri, bültenler ile öğretmen-öğrenci-veli üçgeninin sağlıklı iletişimini ön planda tutarak çalışmalarını yürütür. Öğrencilerimizin; duygusal, sosyal, bilişsel becerilerini değerlendirmek amacıyla projektif ve gelişimsel testler gerekli durumlarda uygulanır.

HER YÖNÜYLE GELİŞEN BİREYLER

Öğrencilerimizin; bireysel ilgi ve yeteneklerini keşfetmek ve geliştirmeye yönelik olarak; satranç, drama, müzik/orff, modern dans, görsel sanatlar, robotik kodlama, beden eğitimi, yüzme, binicilik branş dersleri olarak yürütülür. Eğitim programlarımız; öğrencilerimizin gelişim düzeyleri, ilgi ve ihtiyaçları, evrensel gelişimler dikkate alınarak sürekli olarak geliştirilir.

İLKOKUL

İSTEK 1915 Çanakkale İlkokulu ;Uluslararası Bakalorya Organizasyonu’nun “İlk Yıllar Programı” olarak adlandırılan (Primary Years Program- PYP) öğretim programını uygulamak üzere “ilgili okul” statüsündedir.

Milli Eğitim Müfredatı sorgulama temelli bir yaklaşımla uygulanmakta; hedeflenen kazanımlar disiplinler üstü bir sorgulama programı bağlamında öğrencilere sunulmaktadır. Öğrencinin - sorgulayan bir birey olarak - akademik, sosyal, fiziksel, duygusal, kültürel anlamda bütünsel gelişimi hedeflenmektedir.

Öğretmenlerimizin, öğrencilerimizin ilgilerini çekecek, onları düşünmeye - soru sormaya teşvik edecek ve onların etkin olacağı şekilde planladıkları etkinlikler ve tasarladıkları öğrenme ortamlarında öğrencilerimiz, müfredatı merak ederek - öğrenmeye hevesli hale gelirler. Merak ettikleri konuları belirleme, araştırma, edindikleri bilgileri düzenleme, yorumlama ve öğrendiklerini uygulama fırsatı bulan öğrencilerimiz, öğrenmenin öznesi olurlar. Öğrencilerimiz; öğrenmekten keyif alarak ve en iyi nasıl öğrendikleriyle ilgili farkındalık geliştirerek hayat boyu öğrenen bireyler olma yolunda gelişim gösterirler.

Yabancı Dil Öğrenimi

1.sınıfta Crossroads adını verdiğimiz iki dilli bir program uygulanmaktadır. Bu program ile öğrencilerin doğal ortamda İngilizce ile etkileşimlerinin artması ve bu dili bir iletişim aracı olarak görmeleri hedeflenmiştir. Öğrencilerimizin bu iki dilli programa ek olarak İngilizce dersleri de mevcuttur. 1. sınıf İngilizce programı 24 saate yayılmaktadır. 1.Sınıftan itibaren tüm sınıflarda İngilizce dil dersleri; Türk ve Anadili İngilizce olan öğretmenler tarafından en modern yöntem ve tekniklerle gerçekleştirilmektedir. Ispanyolca ve Almanca dilleri 2. Sınıftan itibaren öğrencilerimize seçmeli olarak sunulmaktadır.

Seçmeli Sosyal ve Sportif Etkinlikler (SET)

Öğrencilerimiz haftada iki ders saatinde kendi ilgi alanlarına göre seçtikleri etkinliklere katılırlar. Serbest etkinlikler drama, dans, bale, akıl oyunları, kodlama, satranç, seramik, enstrüman (piyano-keman), orf ve ritm (ses eğitimi), futbol, tenis, basketbol, jimnastik, okçuluk, gibi geniş bir yelpazede öğrencilerimizin ilgi alanları dikkate alınarak sunulmaktadır. Serbest Etkinlikler okul kampüsümüzde ders içeriğine uygun ortam ve şartlarda, alanında uzman eğitimciler tarafından gerçekleştirilmektedir.

Eko Okul

Çevresine duyarlı, doğa ile dost, gelecekten umutlu nesiller yetiştirmek istiyoruz. Yeşil Bayrak sahibi bir EKO Okul olarak öğrencilerimizde sürdürülebilir çevre bilinci geliştirmek için çalışmalarımıza yıl boyu devam ediyoruz.

Öğrenci Meclisi ve Öğrenci Girişimleri

Her sınıftan temsilcilerin olduğu öğrenci meclisimiz okulumuzda etkin görev almaktadır. Öğrencilerimizin görüş ve önerileri değerlendirilmekte ve alınan pek çok karar hayata geçirilmektedir. Öğrencilerimizin bireysel veya grup olarak başlattıkları sosyal sorumluluk projeleri ve ilgi kulüpleri öğrencilerimizin girişimciliğinin en güzel örneklerindendir.

PYP Sergisi

PYP Sergisi, PYP uygulayan tüm okullarda öğrencilerin programın son yılında tamamladıkları ve program kapsamında öğrendiklerini, kazandıkları becerileri okul toplumuyla paylaştıkları bir değerlendirme çalışmasıdır. PYP Sergisinde öğrencilerimiz gruplarıyla belirledikleri bir küresel problemle ilgili araştırma yaparak bu probleme yönelik eyleme geçerler. Okulumuzdaki öğretmenler ikinci dönem süresince mentorluk yaparak çalışmalarında gruplarımıza rehberlik ederler. Öğrencilerimiz PYP Sergisi sunumları sonrasında programı tamamladıklarını gösteren PYP sertifikalarını alırlar.

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Birimi Çalışmaları

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Birimi koruyucu ve önleyici bir birim olma misyonu ile sadece ihtiyacı olduğu düşünülen değil tüm öğrenci ve velilere yönelik çalışmalarını sürdürmektedir. Tüm veliler ile bireysel görüşmeler yapılmakta ve bu görüşmeler sonucunda ihtiyaç analizi yaparak veli eğitimleri düzenlemektedir. Çeşitli test ve envanterler kullanarak ve sınıf gözlemleri ile öğrencileri yakından tanınmakta ve gerekli görülen konularda bireysel ya da grup çalışmaları yapılmaktadır.

ORTAOKUL

Ortaokulumuz, Milli Eğitimin genel amaç ve ilkeleri doğrultusunda, temel bilgi ve becerilere sahip, eleştirel düşünebilen, etkili iletişim kurabilen ve yaratıcı bireyler yetiştirmeyi amaç edinmiştir. Okulumuzdaki eğitim sisteminin temelini oluşturan bilim, sevgi ve hoşgörü ilkelerinin ışığında öğrencilerimize, demokratik ve çağdaş bir eğitim ortamı sağlanır. Bu ortamda öğrencilerimiz, bireysel öğrenme ve ekip çalışması becerilerini kazanır.

Uzman akademik kadro ile yoğun yabancı dil programı

Türk ve yabancı öğretmenler tarafından haftada 16 saat İngilizce eğitimi verilerek uygulanan programın içeriği tüm dersler ile entegre olacak şekilde zenginleştirilir. 5. sınıf seviyesinde “Yoğunlaştırılmış İngilizce Programı" uygulanır. Öğrencilerimiz dil gelişimlerini İngiltere-Amerika Yaz Okulu programları ve Almanya-İspanya Kültür gezileri ile pekiştirir.

Psikolojik Danışma ve Rehberlik Bölümü

"Gelişimsel Rehberlik Anlayışı' ile sürdürülen PDR çalışmaları ile öğrencilerin kendilerini tanımaları, problem çözme becerilerinin geliştirilmesi, çevresi ile uyumlu ilişkiler geliştirebilmeleri, potansiyelleri ölçüsünde akademik başarı düzeylerini arttırmaları, iletişim becerilerini geliştirebilmeleri, eğitsel ve mesleki kararlar alabilecek olgunluğa erişmeleri amaçlanır. Bu amaçlar doğrultusunda bireysel görüşmeler (Öğrenci ve veli), akademik destek çalışmaları, sınav gruplarına yönelik akademik ve psikolojik süreci takip çalışmaları, sınav kaygısına yönelik çalışmalar, test ve envanterler, grup çalışmaları, sınıf içi uygulamalar, oryantasyon çalışmaları, bültenler ve seminerler (Veli ve öğrenci) yapılır.

Kulüp Çalışmaları

Öğrencilerimiz kendi istek, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda seçtikleri ya da öğretmenleri tarafından yönlendirildikleri sanat-spor etkinlikleri ile yetenek ve yaratıcılıklarını geliştirme fırsatı yakalar. Keman, piyano, gitar, robotik ve kodlama, görsel sanatlar, basketbol, futbol, bocce, zumba, dans, tiyatro, junior MUN, satranç, seramik, sosyal sorumluluk ve daha pek çok disiplinde kulüp çalışmalarına katılma olanağı bulan öğrencilerimizi ilgi alanlarına göre seçtikleri kulüplerde yıl boyunca etkili çalışmalar yapar.

Okul Gezileri

Okul gezileri, eğitim ve öğretim programımızın temelini oluşturan araştırma sorgulama konularının en önemli öğrenme yaşantılarını oluşturur. Gezilerde edinilen deneyimler gezi sonrasında yapılan değerlendirmelerle pekiştirilir.

LGS - Liselere Geçiş Sınavı Çalışmaları ve Danışmanlık Sistemi

Uzman öğretim kadrosuyla, İSTEK 1915 Çanakkale Ortaokulu’nda LGS çalışmaları 7. sınıfta başlar. 7.sınıfın 2.dönemi itibariyle takviye programıyla 8. sınıf konuları anlatılmaya başlanır ve yaz tatili döneminde LGS kursları devam eder. Sınava hazırlık yılı olan 8. sınıfta sabit etüt sistemi ile haftaiçi ve haftasonu (Cumartesi) sınıf/ders etütleri vardır. Sınıflar gruplara ayrılır ve her öğrencinin her dersten etüt alması sağlanır. Sabit etüt sistemine ek olarak yapılan bireysel ya da grup etütleri, yapılan tüm sınavların sonucunda öğrencinin eksik kazanımlarının değerlendirilmesiyle ya da öğrencinin talebi doğrultusunda yapılır. LGS'den en az bir ay önce tüm konular bitirilir ve kamp dönemi başlar. Kamp döneminde her gün en az 2 deneme sınavı, soru çözümü ve konu tekrarları yapılır.

Her kademede yapılan İSTEK Ortak LGS denemeleri ve kendini ispatlamış yayınevlerinden alınan ek denemeler ile öğrencilerin test çözme becerisi, zamanı doğru kullanma, disiplinler arası aktarım yapma gibi konularda becerileri artar. Öğrenciler ilgi ve ihtiyaçları doğrultusunda zaman zaman küçük grup çalışmalarına alınır ve öğrencilerimizin (varsa) akademik eksiklikleri giderilir. Okul çıkışı yapılan etüt çalışmalarıyla öğrencilerin akademik gelişimine katkıda bulunulur. Uygulanan deneme sınavları ile durumları sık sık kontrol edilir. Ayrıca yürütülen danışmanlık sistemi ile tüm 8. sınıf öğrencileri, küçük gruplara ayrılarak bir öğretmenin sorumluluğuna verilir. Her danışman, sorumlu olduğu öğrencinin akademik çalışmalarını veli ile iletişim halinde kalarak yakından takip etmekle görevlendirilir ve bu çalışmalar periyodik olarak ilgili birimlere raporlanır.

Bu yoğun süreç içerisinde öğrencilerimizin sınavlara akademik yönden olduğu kadar psikolojik olarak da hazırlanmalarının öneminin bilincinde, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Bölümü olarak bireysel performanslarını destekleyici başarı takip çalışmaları yapılır. Sınav sistemi, verimli ders çalışma teknikleri, test çözme becerileri ve velilerimize yönelik seminerler düzenleyip motivasyon ve sınav kaygısıyla ilgili grup çalışmaları gerçekleştirilir.

ANADOLU LİSESİ VE FEN LİSESİ

Üniversite hazırlık aşamasında branşlarında uzman öğretim kadrosuyla;

• Soru çözüm saatleri

• Sabit Etüt Sistemi

• Birebir grup dersleri

• Hedef belirleme çalışmaları

• Deneme sınavları

• Danışmanlık sistemi

• Veli ve öğrenci bilgilendirme seminerleri

• Üniversitelere gezi

• Birebir akademik ve pedagojik takip yapılır.

Etüt ve Ek Çalışmalar

Etütler, yapılan tüm sınavların sonucunda öğrencinin eksik kazanımlarının değerlendirilmesiyle ya da öğrencinin talebi doğrultusunda yapılır. Öğretmenlerimiz, etüt yapacağı öğrencilerin listesini www.istekobs.com etüt bölümüne girer ve velinin cep telefonuna bildirim mesajı gider. Etüt yoklaması da aynı şekilde veliye bildirilir.

TYT (Temel Yeterlilik Testi) - AYT (Alan Yeterlilik Testi) Çalışmaları

İSTEK 1915 Çanakkale Anadolu ve Fen Lisesi’nde üniversiteye hazırlık çalışmaları 9. sınıfta başlar, 11 ve 12. sınıfta yoğunlaşır. Cumartesi günleri yapılan takviye programıyla 9 ve 10. sınıf konuları anlatılmaya başlanır. Haziran ve ağustos aylarında üniversiteye hazırlık kursları devam eder. Okulumuzun tecrübeli eğitmen kadrosuyla yürütülen çalışmalar 11 ve 12. sınıfta hız kazanır. Sınıflar gruplara ayrılır ve hazırlanan çalışma programıyla her öğrencinin her dersten mutlaka etüt alması sağlanır. Ocak ve mayıs aylarında kamp programı başlar. 12. sınıf öğrencilerinden oluşan ilk 100 öğrenci ocak ayında Yeditepe Üniversitesine 5 gün boyunca kampa alınır. 11. Sınıf öğrencilerimize yönelik olarak düzenlenen cumartesi etütlerine ek olarak okulumuzda salı ve perşembe günleri okul saatleri dışında TYT ders konularını kapsayan tamamlama kursları gerçekleştirilir. Kampüsümüzde iki binayı birleştiren alanda yer alan, Café Kütüphane; okul saatleri dışında da açık bulunur. Dileyen öğrencilerimiz Nöbetçi branş öğretmenleri eşliğinde verimli çalışma saatlerine katılır. Öğrencilerimiz buradaki zaman diliminde öğretmenleri eşliğinde yapamadıkları soruları çözerler. 9. Ve 10. Sınıf öğrencilerimize ayda bir kez, 11. Ve 12. Sınıf öğrencilerimize ise her hafta TYT/AYT denemesi uygulanır. Her kademede yapılan İSTEK Okullarının Ortak TYT /AYT denemeleriyle öğrencilerin test çözme becerisi, zamanı doğru kullanma, disiplinler arası aktarım yapma gibi konularda becerileri artar. Bu sınavlar sonucunda Öğrencilerimiz ilgi ve ihtiyaçları doğrultusunda küçük grup çalışmalarına alınır ve öğrencilerimizin (varsa) akademik eksiklikleri giderilir. Okul çıkışı yapılan etüt çalışmalarıyla öğrencilerin akademik gelişimine katkıda bulunulur. Uygulanan deneme sınavları ile durumları sık sık kontrol edilir ve eksiklerine göre Ölçme - değerlendirme birimi tarafından raporlandırılan kazanım eksikleri ders öğretmenine sunulur. 11 ve 12. sınıf öğrencileri, küçük gruplara ayrılarak bir öğretmenin sorumluluğuna verilir. Her danışman, sorumlu olduğu öğrencinin akademik çalışmalarını veli ile iletişim halinde kalarak yakından takip etmekle görevlendirilir ve bu çalışmalar periyodik olarak ilgili birimlere raporlanır.

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Birimi Çalışmaları

Bu yoğun süreç içerisinde öğrencilerimizin sınavlara akademik yönden olduğu kadar psikolojik olarak da hazırlanmalarının öneminin bilincinde, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Bölümü olarak bireysel performanslarını destekleyici başarı takip çalışmaları yapılır. Sınav sistemi, verimli ders çalışma teknikleri, test çözme becerileri ve velilerimize yönelik seminerler düzenleyip motivasyon ve sınav kaygısıyla ilgili grup çalışmaları gerçekleştirilir.

Yabancı Dil Eğitimi

Öğrencilerimizin yabancı dili hayatlarının heralanında kullanmalarına yönelik geliştirdiğimiz projeler ile onların sadece akademik gelişimlerine değil, sosyal ve duygusal gelişimlerine de katkı sağlıyoruz.

Hedefimiz; İngilizce’nin yanı sıra ikinci yabancı dil olarak Almanca veya İspanyolca eğitimi vererek bir dünya vatandaşı yetiştirmektir. Ayrıca öğrencilerimiz dil gelişimlerini objektif bir şekilde değerlendirmek amacıyla İngilizce- Cambridge, Almanca-Fıt In Deutsch veya İspanyolca-Dele vb. uluslararası sınavlara yönlendirilir.

Teknoloji ve Robotik Kodlama Eğitimi

Teknoloji ve Robotik kodlama eğitiminde; öğrencinin problemi algılama, farklı yollarla veri toplama, verileri kaydetme ve analiz etme gibi araştırma becerileri geliştirilir. Öğrenciler bu alanda her yıl çeşitli yarışma ve etkinliklere katılarak kendilerini ifade ederler.

Eğitim Destekleyen Sosyal Etkinlikler

• Erasmus +

• Tübitak Proje yarışması,

• Tübitak Olimpiyatı,

• e-twinnnig,

• Duke of Edinburgh,

• Destination-Imagination,

• UGK,

• Sosyal sorumluluk projeleri,

• Yurtiçi ve yurtdışı kültürel geziler,

• Laboratuvar çalışmaları,

• Ulusal-Uluslararası çeşitli yarışmalara katılım imkanı,

• Okuma Saati.

Öğrenci Kulüpleri

11.sınıfa kadar haftada iki saat olarak Sosyal Yardımlaşma, Orkestra, Resim, Tiyatro, Fotoğrafçılık, Mun, Halk Oyunları, Modern Dans, Satranç, Piyano, Yüzme, Masa Tenisi, Futbol, Basketbol, Pilates, Münazara, Akıl Oyunları, Robotik, Oryantiring, Gastronomi ve Kodlama-Yazılım Kulüpleri yapılır.