Sizin için sürekli buradayız

Fen Lisesi


MİSYONUMUZ

Analitik düşünebilen, çevresindeki olayları gözlemleyip doğru bilgilere ulaşabilen, bilimsel makaleleri ve teknolojik gelişmeleri takip eden, yorumlayabilen, evrensel bir bakış açısına sahip, nitelikli bireyler yetiştirmektir.

HEDEFLERİMİZ

1-      Öğrencilerimizin istedikleri üniversitelerin istedikleri bölümleri kazanmalarını sağlayacak akademik eğitim vermek

2-      Öğrencilerimize iyi bir yabancı dil eğitimi vermek

3-      Öğrencilerimizin proje tabanlı eğitim öğretim görmelerini sağlamak

4-      Öğrencilerimize çağın gerektirdiği bilimsel ve teknolojik eğitim vermek

5-      Kültür, sanat ve sosyal alanlarda verilen eğitim ve düzenlenen etkinliklerle entelektüel düzeylerini yükseltmek.

6-      Öğrencilerimizi yaşam becerileri ile donatmak.


AKADEMİK ÇALIŞMALARIMIZ

Okulumuza kayıt süreci, öğrencinin o yıl alacağı LGS puanına göre yapılmaktadır. Her yıl yönetim kurulu toplanır ve o yıla ait İSTEK 1915 Çanakkale Fen Lisesine giriş LGS taban puanı (Yüzdelik Dilimini) belirlenir ve aday velilerimizle paylaşılır.

İSTEK 1915 Çanakkale Fen Lisesi 9 ve 10. Sınıf seviyelerinde Akademik Çalışmalara uyumluluk süreci ile başlar. Yoğun bir yabancı dil programı uygulanır ve aynı zamanda Üniversite Hazırlık süreçleri başlar. Kalıcı öğrenmeye yönelik deneysel çalışmalar planlanır ve uygulanır.

9 ve 10. sınıfta öğrencilerimizin üniversitede temel olacak bilgileri kazanmaları sağlanırken TYT-AYT’de başarılı olmaları için de gerekli çalışmalar yapılır. 9. sınıftan itibaren, öğrencilerimizin deneme sınavlarındaki başarıları analiz edilir, gruplar halinde ya da bireysel olarak eksiklerini giderici çalışmalar-etütler planlanır. 11 ve 12. sınıfta ise, bu çalışmalar daha da yoğunlaşır. Hafta sonu sabit etütler eklenir. Haftalık ders saati 45 (Hafta içi 40, Hafta sonu 5 ders saati) olarak uygulanır.

 

 

İSTEK Okulları tarafından Türkiye geneli eş zamanlı uygulanan İKS (İşlenen Konular Sınavı), GBT (Genel Başarı Testi) ve Ek Deneme sınavları sayesinde öğrencilerimizin daha geniş kitleler içerisindeki durumları gözlemlenir ve öğrenci bazlı konu/kazanım iyileştirme çalışmaları planlanır.

ÜNİVERSİTE TERCİH VE YERLEŞME ORANLARI

                Yoğun bir YKS hazırlık süreci ile birlikte 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılına ait Üniversite yerleşme oranlarımız aşağıda belirtildiği gibidir.

       YKS 2021-2022 TERCİHE GÖRE YERLEŞME ORANI= %94

       YKS 2021-2022 DEVLET ÜN. YERLEŞEME ORANI= %59

       YKS 2021-2022 ÖZEL ÜN. YERLEŞEME ORANI= %41

Tercihlere göre yerleşilen üniversite ve bölümlere ait bilgileri okul yönetimi ile görüşerek elde edebilirisiniz.OKULUMUZDA YABANCI DİL EĞİTİMİ

Öğrencilerimiz 9 ve 10. Sınıflarda yoğun İngilizce Eğitimi almaktadır. Dil seviyelerini belirlemek adına Uluslararası sertifika sınavlarına katılırlar. Aynı şekilde İkinci Yabancı Dil eğitimi (Almanca veya İspanyolca) verilerek Uluslararası sertifika sınavlarına katılırlar. Yabancı Dil seviye hedeflerimiz ve girilecek sınavlara ait bilgiler aşağıda belirtildiği gibidir.

Birinci Yabancı Dil (Hedef B1)

9. Sınıf: TOEFL JUNIOR

10. Sınıf: Oxford Test of English

 

İkinci Yabancı Dil (Almanca – İspanyolca)

ALMANCA: Fit in Deutsch (9-10)

ALMANCA: Das Akademi TELC (9-10)

İSPANYOLCA: Dele (9-10)

DİL SEVİYESİ: 9. sınıf A1.2, 10. Sınıf A2.1

 

DANIŞMANLIK

Her öğrencimize, Akademik, Sosyal ve Okul içi durumlarını analiz edip velilerini bilgilendiren danışman öğretmen atanır. Danışman öğretmenlerimiz Veli Gruplarını, Öğrenci Öğretmen gruplarını oluşturur iletişim sürecini başlattır.

Danışman Öğrenci grupları, öğrencilerin derslerine giren öğretmenleri ile birlikte hızlıca akademik konular hakkında iki taraflı iletişim kurabilecekleri şekilde oluşturulur. Danışman öğretmenlerimiz aynı zamanda velimizin istediği anda hızlıca iletişim kurabilecekleri okul temsilcilerimizdir.

Danışman öğretmenlerimiz, 9, 10, 11. Sınıflarda 3 haftada, 12. Sınıflarda 2 haftada en az bir kez velilerini aşağıda belirlenen başlıklar çerçevesinde bilgilendirirler. Daha detaylı ve uzun soluklu görüşmeler için okula davet edilir.

Veli Bilgilendirme Başlıkları;

- Akademik durum (Ödev, Çalışma performansı, okula ve derse uyum) hakkında bilgi verir

- Davranış ve genel durumu hakkında bilgi verir

- Çözüm gerektirecek durumlarda ise planlamasını yapıp çözüm odaklı bilgi verir

PROJELERİMİZ

Okulumuz öğrencileri tarafından yürütülen projeler ve katılım sağlanacak yarışmalara ait tablo aşağıda belirtildiği gibidir. Her yıl zümre öğretmenleri ile birlikte güncelleme yapılır ve çalışmalar sene başında planlanıp ilgili öğrencilere duyurulur. Proje ve yarışmalara katılım sürecinde öğrenci seçimi alanında uzman öğretmenlerimizle birlikte yapılır. Üniversite öğretim görevlilerinden ve fiziksel imkânlarından da destek alınarak ve etkin iletişim sağlanarak hazırlıklar sürdürülür. PROJE ADI

BRANŞ

TEKNOFEST-1

BİLGİSAYAR TEKNOLOJİLERİ

TEKNOFEST-2

BİLGİSAYAR TEKNOLOJİLERİ

FLL (First Lego Ligi)

BİLGİSAYAR TEKNOLOJİLERİ

MEB ROBOT YARIŞMASI

BİLGİSAYAR TEKNOLOJİLERİ

MEB SİBER ZEKA YARIŞMASI

BİLGİSAYAR TEKNOLOJİLERİ

TÜBİTAK

FİZİK

BL4S Cern projesi

FİZİK

TÜBİTAK

EDEBİYAT

ETWİNNİNG Projesi  / ERASMUS

EDEBİYAT

TÜBİTAK

BİYOLOJİ

TÜBİTAK

COĞRAFYA

WATERLOO MATEMATİK YARIŞMASI

MATEMATİK

Türk zeka vakfı(Mayıs)

MATEMATİK

TRIATHLON BİLGİ YARIŞMASI İSTEK ATANUROĞUZ

FİZİK+KİMYA+BİYOLOJİ


KULÜP VE SOSYAL ETKİNLİKLERİMİZ

Öğrenci kulüpleri; öğrenmenin okul ve dersler ile sınırlı olmayıp öğretmenin de içselleştirilmiş desteği ile zenginleşmiş uzun vadeli bir yol olduğu genel kabulüne dayalı olarak kendini gerçekleştirme, ben olma ve iyi oluş kazandırma süreçlerini kendisine hedef olarak almaktadır. Bu süreçlerdeki hedef kazanımlar, 21. yüzyıl becerisi olarak ifade edilen ve OECD tarafından yayımlanan becerilerle birebir örtüşmektedir. İSTEK Okulları öğrenci kulüpleri çalışmalarıyla öğrencilerde aşağıdaki becerilerin gelişmesi amaçlanmaktadır.

 

1. Eleştirel düşünme ve problem çözme

2. İşbirliği yapabilme ve liderlik

3. Esneklik

4. Girişimcilik

5. Etkili iletişim

6. Doğru bilgiye erişim ve analiz yapabilme

7. Merak ve hayal gücü

Sosyal duygusal beceriler:

● Sebat

● Öz-Denetim

● Sorumluluk

● Sosyallik

● Girişkenlik

● Enerji

● Yaratıcılık

● Hoşgörü

● Merak

● Empati

● İş Birliği

● Güven

● Öz Yeterlik

● Başarma Motivasyonu kazandırılmasını hedefleyen bir programdır.

Okulumuzda açılan ve her yıl güncellenen kulüplerimiz aşağıdaki tabloda belirtildiği gibidir.  

 

KULÜP ADI

ÖĞRETMENİN BRANŞI

ÖĞRENCİ SAYISI MİN-MAX

MEKAN

TENİS

BEDEN EĞİTİMİ

17 ÖĞRENCİ

SPOR SS- BAHÇE

BASKETBOL

BEDEN EĞİTİMİ

20 ÖĞRENCİ

SPOR SS- BAHÇE

PİLATES - AİR TRACKS

BEDEN EĞİTİMİ

10-20 ÖĞRENCİ

CİMNASTİK SALONU

BOCCE

BEDEN EĞİTİMİ

10-20 ÖĞRENCİ

BAHCE

ORKESTRA

MÜZİK

15 ÖĞRENCİ

MÜZİK ATÖLYESİ

TİYATRO

DRAMA

14 ÖĞRENCİ

KONFERANS SALONU

FUTBOL

BEDEN EĞİTİMİ

20 ÖĞRENCİ

SPOR SS- BAHÇE

ROBOTİK KODLAMA

BİLİŞİM

20 ÖĞRENCİ

BİLİŞİM ATÖLYESİ

SERAMİK

SERAMİK

20 ÖĞRENCİ

SERAMİK ATÖLYESİ

VOLEYBOL

BEDEN EĞİTİMİ

10-20 ÖĞRENCİ

SPOR SALONU

LİSE VALS-TANGO

BEDEN EĞİTİMİ

7 ÖĞRENCİ

CİMNASTİK SALONU

GEZİ VE FOTOĞRAFÇILIK KULÜBÜ

COĞRAFYA

19 ÖĞRENCİ

10 B AL

DEMOKRASİ VE İNSAN HAKLARI KULÜBÜ

TARİH

4 ÖĞRENCİ

10 C AL

İSTEK 1915 TARİH KULÜBÜ

TARİH

9 ÖĞRENCİ

9 B FL

DÜŞÜNCE GELİŞTİRME KULÜBÜ

DİN KÜL. VE AH. BİL.

10-20 ÖĞRENCİ

LİSE

SOSYAL SORUMLULUK KULÜBÜ

KİMYA

10-20 ÖĞRENCİ

LİSE

POPÜLER BİLİM VE TEKNOLOJİ KULÜBÜ

KİMYA+FİZİK

10-20 ÖĞRENCİ

LİSE ZEMİN KAT LAB.

BASIN YAYIN KULÜBÜ

Türk Dili Ve Edebiyatı

6 ÖĞRENCİ

11 D AL

MÜNAZARA KULÜBÜ

Türk Dili Ve Edebiyatı

10-20 ÖĞRENCİ

LİSE

Edebiyat-Kültür Kulübü

Türk Dili Ve Edebiyatı

10-20 ÖĞRENCİ

LİSE

MUN

İNGİLİZCE

16 ÖĞRENCİ

ZEMİN KAT 2.YD

INTERNATIONAL AWARDS

İNGİLİZCE

10-20 ÖĞRENCİ

LİSE

INTERNATIONAL PROJECTS

İNGİLİZCE

10-20 ÖĞRENCİ

DİL SINIFI

FELSEFE OLİMPİYAT KULÜBÜ

FELSEFE

10-20 ÖĞRENCİ

LİSE

BEYİN KULÜBÜ

BİYOLOJİ

20 ÖĞRENCİ

10 A AL

EKOLOJİK YAŞAM VE ÇEVRE KULÜBÜ

BİYOLOJİ

10 ÖĞRENCİ

ZEMİN KAT LAB.

Matematik Dünyası

MATEMATİK

10-20 ÖĞRENCİ

LİSE

Akıl Oyunları

MATEMATİK

9 ÖĞRENCİ

11 A FL


 GEZİ VE ETKİNLİKLERİMİZ

Okulumuz tarafın düzenlen ve her yıl güncellenen gezi takvimimiz aşağıda belirtildiği gibidir.

 KAYNAKLAR

Okulumuzda Eğitim Öğretim Süreçlerinde sürekli güncellenen ve aktif olarak takip edilen kaynaklar kullanılır.

·         İSTEK Genel Merkez Kitapları

·         Dijital Soru Bankası (DijiDemi)

·         Özgün Öğretmen Notları

·         Ek kaynak kitaplar (Zümrelerce belirlenir)

·         Deneme ve Branş Sınavları