Sizin için sürekli buradayız

İlkokul


İlkokul

İSTEK 1915 Çanakkale İlkokulu ;Uluslararası Bakalorya Organizasyonu’nun “İlk Yıllar Programı” olarak adlandırılan (Primary Years Program- PYP) öğretim programını uygulamak üzere “ilgili okul” statüsündedir. Milli Eğitim Müfredatı sorgulama temelli bir yaklaşımla uygulanmakta; hedeflenen kazanımlar disiplinler üstü bir sorgulama programı bağlamında öğrencilere sunulmaktadır. Öğrencinin - sorgulayan bir birey olarak - akademik, sosyal, fiziksel, duygusal, kültürel anlamda bütünsel gelişimi hedeflenmektedir. Öğretmenlerimizin, öğrencilerimizin ilgilerini çekecek, onları düşünmeye - soru sormaya teşvik edecek ve onların etkin olacağı şekilde planladıkları etkinlikler ve tasarladıkları öğrenme ortamlarında öğrencilerimiz, müfredatı merak ederek - öğrenmeye hevesli hale gelirler. Merak ettikleri konuları belirleme, araştırma, edindikleri bilgileri düzenleme, yorumlama ve öğrendiklerini uygulama fırsatı bulan öğrencilerimiz, öğrenmenin öznesi olurlar. Öğrencilerimiz; öğrenmekten keyif alarak ve en iyi nasıl öğrendikleriyle ilgili farkındalık geliştirerek hayat boyu öğrenen bireyler olma yolunda gelişim gösterirler.


Yabancı Dil Öğrenimi

1.sınıfta Crossroads adını verdiğimiz iki dilli bir program uygulanmaktadır. Bu program ile öğrencilerin doğal ortamda İngilizce ile etkileşimlerinin artması ve bu dili bir iletişim aracı olarak görmeleri hedeflenmiştir. Öğrencilerimizin bu iki dilli programa ek olarak İngilizce dersleri de mevcuttur. 1. sınıf İngilizce programı 24 saate yayılmaktadır. 1.Sınıftan itibaren tüm sınıflarda İngilizce dil dersleri; Türk ve Anadili İngilizce olan öğretmenler tarafından en modern yöntem ve tekniklerle gerçekleştirilmektedir. Ispanyolca ve Almanca dilleri 2. Sınıftan itibaren öğrencilerimize seçmeli olarak sunulmaktadır.


Seçmeli Sosyal ve Sportif Etkinlikler (SET)

Öğrencilerimiz haftada iki ders saatinde kendi ilgi alanlarına göre seçtikleri etkinliklere katılırlar. Serbest etkinlikler drama, dans, bale, akıl oyunları, kodlama, satranç, seramik, enstrüman (piyano-keman), orf ve ritm (ses eğitimi), futbol, tenis, basketbol, jimnastik, okçuluk, gibi geniş bir yelpazede öğrencilerimizin ilgi alanları dikkate alınarak sunulmaktadır. Serbest Etkinlikler okul kampüsümüzde ders içeriğine uygun ortam ve şartlarda, alanında uzman eğitimciler tarafından gerçekleştirilmektedir.


Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Birimi Çalışmaları

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Birimi koruyucu ve önleyici bir birim olma misyonu ile sadece ihtiyacı olduğu düşünülen değil tüm öğrenci ve velilere yönelik çalışmalarını sürdürmektedir. Tüm veliler ile bireysel görüşmeler yapılmakta ve bu görüşmeler sonucunda ihtiyaç analizi yaparak veli eğitimleri düzenlemektedir. Çeşitli test ve envanterler kullanarak ve sınıf gözlemleri ile öğrencileri yakından tanınmakta ve gerekli görülen konularda bireysel ya da grup çalışmaları yapılmaktadır.