Sizin için sürekli buradayız

Vizyonumuz ve Misyonumuz

VİZYONUMUZ

Her yerde ve her zaman başarılı olacak, geleceğe şimdiden hazır, 21. yüzyılın; Yaratıcı, Dünyaya uyumlu, Sorunlara çözüm getiren, Girişken, Yurtsever, Yüksek donanımlı, Üretken, Ahlaklı, Dinamik, Öğrenmeyi seven, Bireylerinin yetiştirildiği, Türkiye’nin önde gelen okulları arasında olmak ve uluslararası düzeyde adını duyurmak.

MİSYONUMUZ

Atatürk ilke ve düşüncelerini benimsemiş, Bireysel farklılıkların önemsendiği bir ortamda, Dünya’da ve Türkiye’de tercih edilen, ülke geleceğine olumlu katkılarda bulunacak, Üretken, Yaratıcı, Sorumluluk sahibi, Problem çözme becerilerine sahip, Bilimsel düşünceyi ön planda tutan genç beyinleri; En gelişmiş öğretim yöntemleriyle birleştirilmiş, Teknoloji destekli, Yabancı dil ağırlıklı ve Dünya merkezli eğitim ile yetiştirmektir.

İLKELERİMİZ

Atatürkçü düşüncenin,Türk toplumu için tek alternatif ve tükenmeyecek umut kaynağı olduğuna inanan İSTEK İstanbul Eğitim ve Kültür Vakfı, ilkelerini de büyük düşüncelerden alır.

Vakıf, ulusal kültürümüzü Atatürkçü düşüncenin ışığında sunarak, öğrencilerini aşağıdaki ilkeler doğrultusunda eğitir: Yurt ve dünya sorunlarına duyarlı olmak.

İnsan ve vatandaşlık haklarına saygılı olmak.

Barıştan yana olmak.

Çevreyi koruma konusunda duyarlı olmak.

Gerçekçi olmak.

Araştırmacı ve bilimsel düşünceye sahip olmak.

Girişimci olmak.

Çok yönlü olmak.

Sanatsal beğeni ve estetik anlayış sahibi olmak.

Öğrenimin daha sonraki aşamalarında ve meslek seçiminde gerekli olacak bilgi ve beceri ile donanmak. Kendisiyle barışık, üretken ve uyumlu bir kişilik sahibi olmak.

ÖĞRENİM HEDEFLERİMİZ

Okullarımızın her birinde eğitim standartları ve öğrenim hedefleri aynıdır. Milli Eğitim Temel Kanunu, İSTEK Çanakkale Okullarında sürdürülen eğitim faaliyetlerinin temel yol göstericisidir. Öğretim, Milli Eğitim Bakanlığımızca çeşitli yönetmeliklerle belirlenmiş amaçlar ve müfredatlar doğrultusunda sürdürülür.Vakıf okullarında İngilizce ağırlıklı ders programı uygulanır. Almanca, Fransızca ve İspanyolca ise, İSTEK Çanakkale Okullarında öğretilen ikinci yabancı dillerdir. Öğrenim yılı boyunca değişik zümrelerdeki öğretmenlerimiz bilgi tazeleme seminerleri ve grup çalışmalarında bir araya gelerek, her dersle ilgili ayrıntılı olarak öğrenim hedeflerini, bu hedefe ulaşabilmek için ne gibi öğretim metodları ve eğitim yaklaşımları izlenmesi gerektiğini belirlerler. Öğrenim hedeflerimiz, sınıf içi ve dışındaki eğitim faaliyetleri sonucu her öğrencinin kazanmış olması beklenen; gözlenebilir nitelikteki tutum ve davranışlardan oluşur.


Bilgilerde Bütünlük


Bir dersteki öğrenme diğer alanlarda öğrenilenlerle tutarlı ve tamamlayıcı olmalıdır. Okullarımızda uygulanan müfredatlar öğrenciler için bütünsel, dengeli, her seviyede öğrenciyi yeteneklerin sonuna kadar kullanmaya heveslendiren öğrenim hedefleri içermektedir.


Derinlik


Öğrencilere çok geniş bir yelpazede yüzeysel bilgiler vermek yerine, değişik bilim alanlarında güçlü ve etkin fikirleri derinlemesine araştırma fırsatı verilmesi hedeflenmektedir.


Uygulayarak Öğrenme


Pratik araştırmalar, öğrencilerce teorik fikirler ve tecrübeleri sınamalarını sağladığı için özellikle yararlıdır. Her dersle ilgili öğrenim hedefleri öğrencilerin somut ve daha önceden bildikleri çalışmalardan, soyut ve bilmedikleri çalışmalara doğru bir sıralama planlanmıştır. Okullarımızda öğrenci, aktif öğrenen; öğretmen ise öğrencinin öğrenmesini kolaylaştıran ve destekleyen kişi rollerini üstlenirler.


Destekleyici Öğrenme Ortamı


İSTEK Çanakkale Okullarında öğrenme atmosferi güvenli ve destekleyicidir. Öğrenciler soru sormaya teşvik edilir, öğrenme faaliyetlerinin planlanmasında katkıda bulunur. Öğrenme ortamı sınıf içi ile sınırlı değildir. Öğrencilerin görüşlerine ve değerlerine saygı duyulur.


Teknolojiyi Tanıma, Anlama ve Kullanma


İSTEK Çanakkale Okullarında öğrencilerin teknolojik dünya ile ilgili anlayış geliştirmeleri, değişik teknolojik bilgi ve uygulamaları tanıma, teknik dili anlama ve teknolojinin olanaklarından verimli bir biçimde yararlanabilme gibi öğrenim hedeflerine önemle yer verilir.


Bilimsel Düşünce ve Bilim Dili


Öğrencilerimiz, bilgilerin değişebilirliğini anlamak ve kendi bilgilerini geliştirmek üzere bilimsel yollara yönlendirilirler. Öğretimin her safhasında eleştirel düşünme, problem çözme ve bilimsel olarak etkin iletişim kurma becerileri geliştirici öğrenme hedeflerine yer verilir. Öte yandan, öğrencinin kendi görüşlerini iletmede ve öğrendiğini ifade etmede kendine özgü yaratıcı anlatım biçimlerini kullanması teşvik edilir.


Değerlendirme


İSTEK Çanakkale Okullarında değerlendirme, önceden belirlenmiş öğrenim hedeflerine ulaşılıp ulaşılmadığını sınamak ve öğrencinin eksikliklerini tamamlamasına katkıda bulunmak amacını taşır.


Dinamizm


Öğrenim hedefleri kalıplaşmış değil, dinamiktir. Hedefler öğrencilerimizin ve ülkemizin ihtiyaçları, çağımızın gerçekleri, yeni öğrenme teorileri ve yaklaşımları doğrultusunda değiştirilip, geliştirilir.